Ανακαίνιση & ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματος στον Πειραιά, Αττική

Το γραφείο μας ανέλαβε την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του διαμερίσματος, σε πολυκατοικία, στην περιοχή Καλλίπολη Πειραιά.


Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του Διαμερίσματος:

  1. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου και εξώφυλλων από νέα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου χρώματος καφέ της εταιρείας ALUMINCO με συντελεστή θερμοπερατότητας Uw = 1,80 W/m2*K. Τοποθετήθηκαν νέα εξώφυλλα και σίτες.
  2. Τοποθέτηση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 6cm , με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,031 W/mK .
  3. Τοποθέτηση νέου ηλιακού θερμοσιφωνικού συστήματος συλλέκτη - ταμιευτήρα αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) χωρητικότητας 160LT με συλλέκτη επιφάνειας 2,50m2.
  4. Αποσύνδεση από τον παλαιό λέβητα πετρελαίου και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας DC inverter PHRIE 125F της Γαλλικής εταιρείας TECHNIBEL.