Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτήριο κατατάσσεται σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες (από Α+ έως Η). ​Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτήρια με επιφάνεια άνω των 50 m^2, των βασικών χρήσεων.

Για υφιστάμενα κτήρια από 09/01/2011 το ΠΕΑ απαιτείται για κάθε αγοραπωλησία και για κάθε ενοικίαση ενιαίου κτηρίου.
Για υφιστάμενα κτήρια από 09/01/2012 το ΠΕΑ απαιτείται επιπλέον για κάθε ενοικίαση κτηρίου.

**Από την 1η Ιανουαρίου 2016 θα είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) και για τα κτίσματα μικρότερα των 50 m^2, όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Είναι ένα έγγραφο που κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ, ενώ στην περίπτωση ενοικίασης ο Έφορος ζητάει αντίγραφο ΠΕΑ με νέα σύμβαση μίσθωσης ακινήτου.

Τα απαιτούμενα έγγραφα, σχέδια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης στο μηχανικό για την έκδοση του Π.Ε.Α. είναι τα κάτωθι:

  1. Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας
  2. Σχέδια Πολεοδομικής Άδειας (Τοπογραφικό, Κάτοψη Ακινήτου)
  3. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα ( Θα πρέπει να έχει γίνει συντήρηση το πολύ ένα χρόνο πριν την ενεργειακή επιθεώρηση, διαφορετικά απαιτείται να γίνει συτήρηση και έκδοση φύλλου συντήρησης)
  4. Στοιχεία Κτηματολογίου
  5. Σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαιρεσίες στο προς επιθεώρηση ακίνητο οι οποίες έχουν τακτοποιηθεί , απαιτείται ο αριθμός πρωτοκόλλου που αναγράφεται στις αιτήσεις τακτοποίησης.

Σε περίπτωση που δεν έχετε τα σχέδια και το στέλεχος της οικοδομικής άδειας, αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία με ελάχιστη επιβάρυνση.