Εξοικονομώ Ανακαινίζω για Νέους

Νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης κατοικιών για νεόυς έως 39 χρονών.

Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε τη προδημοσίευση του Οδηγού για το Νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης κατοικιών με δυνητικούς δικαιούχους νέους έως 39 χρονών.

Μια κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 1. Να υφίσταται Νόμιμα
 2. Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
 3. Να χρησιμοποιείται ως Κύρια Κατοικία
 4. Να έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α' ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερης ή ίσης της Γ.

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων / μονοκατοικιών, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: 

Ενεργειακό Στόχος

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α' ΠΕΑ.
 • Εξοικονόμηση Πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%.

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις 

Σκέλος Ενεργειακής Αναβάθμισης:

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων / Συστήματα Σκίασης / Μηχανικός Αερισμός
 2. Τοποθέτηση / Αντικατάσταση Θερμομόνωσης Κελύφους (θερμοπρόσοψη , θερμοϋγρομόνωση δώματος κλπ)
 3. Αναβάθμιση Συστημάτων Θέρμανσης - Ψύξης (Λέβητας Φυσικού Αερίου , Αντλίες Θερμότητας , Κλιματιστικά κλπ)
 4. Συστήματα παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)
 5. Συσκευές Διαχείρισης Ενέργειας (SMART HOME)

Σκέλος Ανακαινίζω:

Εργασίες ανακαίνισης μπάνιου, κουζίνας, υπνοδωματίων, καθιστικού κ.λπ. εσωτερικών χώρων. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων, ειδών υγιεινής, ερμαριών, εσωτερικών θυρών και γενικά εργασιών που δεν καλύπτονται από το σκέλος του «Εξοικονομώ»