Εξοικονομώ Επιχειρώ

Νέο πρόγραμμα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΕΠΙΧΕΙΡΩ

Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε τη προδημοσίευση του Οδηγού για το Νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης Πολύ Μικρών , Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου , Υπηρεσιών και Τουρισμού.