ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΟΥ

Κατασκευή μεταλλικού φέροντος οργανισμού σε υφιστάμενη μονοκατοικία για την προσθήκη καθ΄ύψος χώρων κύριας χρήσης.

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021