Τεχνικό Γραφείο
Οικονόμου Π. Απόστολος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν. Πατρών, Ε.Δ.Ε.
MSc "Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών" , Ε.Μ.Π.
Πιστοποιημένος Σχεδιαστής Παθητικών Κτιρίων

Ενεργειακός Επιθεωρητής

Το τεχνικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 2011, από τον Απόστολο Οικονόμου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό MSc, με σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την  υλοποίηση έργων πολιτικού μηχανικού. Εδρεύει στο Περιστέρι και δραστηριοποιείται σε όλη την Περιφέρεια Αττικής αλλά και πέραν αυτής.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή μεταλλικών κτιρίων (βιοτεχνικά κτίρια, κατοικίες, προσθήκες), τον αντισεισμικό σχεδιασμό νέων και την ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών, καθώς και την έκδοση των απαιτούμενων αδειών δόμησης. 
Επιπλέον, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ενοίκων,  αναλαμβάνει τον πλήρη σχεδιασμό καθώς και τις μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και την κατασκευή νέων παθητικών κτιρίων (Passive House) και κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (Low Energy Building). Τέλος, προτείνουμε λύσεις και εφαρμόζουμε τεχνικές για την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων με χρήση συστημάτων Παθητικών Κτιρίων σύμφωνα με το πρότυπο EnerPHit.

Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Γραφείο Αθηνών:

Ερμιονίδων 54, Περιστέρι, ΤΚ 12137

Γραφείο Μεσσηνίας:

Σπηλιά Κυπαρισσίας, Μεσσηνία, ΤΚ 24500

+30 6944639514

+30 210 5748051

apoiknm@gmail.com

info@apoikonomou.gr