Τεχνικό Γραφείο
Οικονόμου Π. Απόστολος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν. Πατρών
MSc "Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών", Ε.Μ.Π.
Πιστοποιημένος Σχεδιαστής Παθητικών Κτιρίων


Tο τεχνικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 2011, από τον Απόστολο Οικονόμου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό MSc, Πιστοποιημένο Σχεδιαστή Παθητικών Κτιρίων, με σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων πολιτικού μηχανικού.

Με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ενοίκων, αναλαμβάνουμε τον πλήρη σχεδιασμό καθώς και τις μελέτες που απαιτούνται για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και την κατασκευή νέων παθητικών κτιρίων (Passive House) καθώς και κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (Low Energy Building). Επίσης, προτείνουμε λύσεις και εφαρμόζουμε τεχνικές για την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων με χρήση συστημάτων Παθητικών Κτιρίων σύμφωνα με το πρότυπο EnerPHit.

Τέλος, το γραφείο μας παρέχει πλήθος υπηρεσιών που απαιτούν τη συνδρομή πολιτικού μηχανικού όπως: Αδειοδοτήσεις Κατασκευών, Νομιμοποιήσεις & Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων, Έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.


Υπηρεσίες

Επικοινωνία

Γραφείο Αθηνών:

Ερμιονίδων 54, Περιστέρι, ΤΚ 12137

Γραφείο Μεσσηνίας:

Σπηλιά Κυπαρισσίας, Μεσσηνία, ΤΚ 24500

+30 6944639514

+30 210 5748051

apoiknm@gmail.com

info@apoikonomou.gr