Νέο Εξοικονομώ 2023

Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε τη δημοσίευση του Οδηγού για το Νέο Εξοικονομώ 2023:

Μια κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 1. Υφίσταται Νόμιμα
 2. Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
 3. Χρησιμοποιείται ως Κύρια Κατοικία
 4. Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α' ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερης ή ίσης της Γ.


Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων / μονοκατοικιών / διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιορήγησης ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

Ενεργειακό Στόχος

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α' ΠΕΑ.
 • Για αιτήσεις Πολυκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α' ΠΕΑ.


Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων / Συστήματα Σκίασης / Μηχανικός Αερισμός
 2. Τοποθέτηση / Αντικατάσταση Θερμομόνωσης Κελύφους
 3. Αναβάθμιση Συστημάτων Θέρμανσης - Ψύξης
 4. Συστήματα παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)
 5. Συσκευές Διαχείρισης Ενέργειας (SMART HOME)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά